P

pajzs

 • ÓSZ. kerek vagy hosszú pajzs és dísz pajzs volt használatban.
  Átvitt értelemben Jahve az igazak pajzsa
 • ÚSZ. Pál apostolnál a hit pajzsa. Ef. 6, 16.
  Vívók 1960. Olimpia 1,70 Ft.
 • Középkori hadviselésben szintén jelentős.
  Válogatás: Pallos vívó 1943 Hadigondozás 8 fill.
  Harcosok 1959. Vívó 10 / 20 fill.
  Hunyadi 1990 Arcképcsarnok 5,- Ft.
 • Pajzsba fogott örökletes jelkép a címer.

Paks,
Jézus Szíve templom. "Katolikus templom" felirat és Szentháromság kompozíciója. Atya jelkép a szem, Szentlélek a galamb, ezt Jézus Krisztus álló képe teszi teljessé. Makovecz Imre épülete
1993. Európa 17,- Ft.

palack
folyadék tároló. ÓSZ. szövegeiben szűknyakú fületlen edény.
Ma is használt forma. Minta: Eger / Tokaj és palack 1972.Borvilágverseny

palást, latin casula.
Utazóköpenyből fejlődött liturgikus palást. Az V.szd-tól használt, kör alakú, egész testet betöltő felső ruha. Krisztus palástját szimbolizálja.2012. Kalocsa blokk.
A koronázási palást eredetileg miseruhának készült.
2000. HUNPHILEX blokk.

Palesztina
Az Ígéret Földjén települt, filiszteus törzs nevéből alkotott, görög hatásra elterjedt megnevezés. Delila filiszteus volt.
1970 Festmények 40 fill.

pallium
főpapi jelvény. Vállra helyezett gyapjú körszalag. Átlósan 4 beleszőtt fekete kerszttel. Elöl és hátul rövidebb szalagrész illesztnek, szintén 1-1 kereszttel díszítve. Szent Ágnes napján megáldott bárányok gyapjából készül. Csak érsek viselheti.Csak liturgikus cselekményeknél használható.
II. János Pál pápa palliummal 2005 blokk

Palmezzano Marco (1456-1639)
festő. Szent Sebestyén 1970. Festmények 5,- Ft.

palota
ÓSZ. szóhasználata a többi közül kiemelkedő épületet nevezi palotának.
Ma is használt kiemelés. Érseki-, királyi-, főúri palota.

Panda, Nagy bambuszmedve.
Felfedezője David Armand, lazarista szerzetes.
1977 Medvefélék 60 fill. 1999. Ázsia állatai 32,- Ft.
1994. Túzok sor. WWF emblémában panda maci.

pajzs
1990. Arcképcarnok 5,-Ft
Paks
1993. Európa 17,-Ft

palack
1972. Borvilágverseny

Palást
2012. Kalocsa blokk

Palmezzano
1970. Festmények 5,-Ft
panda
1977. Medvefélék 60 fill.

Pannonhalma
, Mons Sacer Pannoniae, Mons Sacti Martini.
1964-ig Győrszentmárton. Szent Márton hegyére épült bencés főapátság.
996-ban alapítja Géza fejedelem. Temploma basilica minor. Szent Márton harang.
Közvetlenül a Szentszék joghatósága alatt áll. A bencés apátságok főapátjának székhelye.
1096-ban Kálmán király itt fogadja Bouillon Gottfried keresztes hadait.
1103-ban II. Pascal pápa az apátság jogait megerősíti .
Pecséthasználata 1201-től adatolt. Szent Benedek trónuson, dicsfénnyel, apáti öltözékben. Jobbjával áldást ad, baljában pásztorbot, lába zsámolyon nyugszik.
Jobb könyökénél és bal vállánál stilizált Hold és Nap.
Kolostor távlati képe Zsoldos Xavér metszete 1767-ből. Blokk szegélyen István király monogramja, pecsét a XIII. sz-ból és a mai korból. 1996 blokk,
Porta speciosa (templom díszkapu), timpanonján Szent Márton,
kapu féldomborművein Péter, Pál, Jakab és Tádé apostolok/
Kerengő szerzetesekkel / Ebédlő / Könyvtár 1996.,
Pecsét 1558-ból, szőlőfürt és apátság 2001. Borvidékek 60,- Ft.,
Kicsiny távlati kép 2001 Millennium blokkszegélyen.
Apátság 2004. Világörökség 150,- Ft.
2005. II. János Pál blokk szegélyen;
U betűben könyvtár részlet, blokkszegélyen épület rész 2012 EURÓPA
1997-ben a vatikáni posta Pápalátogatások sorozatának egyik címletén a pápa és Pannonhalma képe szerepel.
Világörökség
2004. 150,- Ft
1996. Porta speciosa és kerengő
1996. Barokk ebédlő és könyvtár
2001. Borvidékek 60,- Ft


Pannonia
Római tartomány a mai Ausztria, Dalmácia, Horvát-, Magyarország területén.
"Pannoniai mozaikok" 1978 Bélyegnap
Jelentősek Pécs ókeresztény sírkápolna feltárásai. 2006, Világörökség 52.- Ft.
2009 Promóciós, 2010 Belföld.

Pannonius
pannóniai, ~Janus Pannonius püspök.

Panteleon, Nikodémiai szent (+350 körül) Pentele.
vértanú orvos, a tizennégy segítő szent egyike. Ünnepe: júl. 28.
Panteleon "igazi oroszlán". A koronázói palást vértanúi között. 2000. HUNPHILEX.blokk.
Dunaújváros korábbi neve Pentele. A város előzménye egy Árpádkori Pentele kolostor.
Városkép a háttérben 1967. Halfogó 3,- Ft

Pantokrator (görög, a mindenség ura).
Művészeti képtípus, trónon ülő Úr, Jézus Krisztus ábrázolása.
586-ban tűnik fel. Végleges ábrázolása a képvita után alakul ki. A szembenéző Úr Jézus Krisztus jobbjával áldást ad, baljában könyvet tart.
Jézus IC XC felirattal, Krisztus keresztes dicsfénnyel
2012 Hajdúdorog 380,- Ft
A Szent Korona abroncs fölső szegélyének közepén a Pantokrátor Krisztus képe látható. Fejét Krisztuskeresztes dicsfény övezi, jobbjával áldást ad, baljában az „élet könyvét” tartja. Fent Krisztus görögbetűs monogramja. Ikonográfiailag a szíriai Krisztus-típushoz sorolják. Dús haj fonja körül a fejét, a befont hajfonat jobboldalt a vállára esik.
A trónus két oldalán ciprus fák állnak. A Szent Koronán a világon egyedüliként ékesít Pantokrátort ciprus fa. Zománcképek 2005 Szent Korona zománclemezei blokk
Jól kivehető zománckép 2001, 2011 Szent Korona blokk
Koronázói Paláston az apostolok közé helyezett Pantokrátor Krisztus kép, már a Maiestas Domini képtípushoz vezet 2000 HUNFILEX

pap
latin sacerdos, görög hierusz.
A papság tagolódása a hierarchia. Diakónus, sacerdos, episcoposz (püspök)
ÓSZ. A Lévi törzset rendelte Mózes papi szolgálatra.
ÚSZ. az első pap Krisztus, aki az első keresztáldozatot bemutatta.

papi öltözet
reverenda, földig érő talár, magasított gallérokkal, négy élű süveg (birétum), pileolus.
Pázmány Péter birétummal 1985. Tudományegyetem, szelvénnyel 2,-Ft.
Papsapkagomba 1986 Gombák 6.- Ft.


papír

egyiptomi eredetű. Cyperus papyros L. nevű vizicserje.
ÓSZ. több felhasználási lehetőségét említi. Kosarat fontak,
de csónak is készülhetett belőle. Iz. 18, 2.
Legtöbbször írtak rá. A darabolt papirusznádat előbb préselték,
majd a lapokat tekerccsé ragasztották.
Háttérben egyiptomi írnok és papirusznád
1996 Technikai fejlődés 50,- Ft.
Papirusz újság 1990 Írásbeliség 10,- Ft.
2010 Hétszáz éves a papírhasználat Magyarországon 140.-Ft.
Ma az alapanyag rongy vagy cellulóz lehet.
Kézi merítésű papír 1982 Diósgyőri Papírgyár 2,- Ft.
1987 Papíripari Szakszervezet 4.- Ft.

Papp Gábor
bélyegtervező. Fordított Madonna reprodukció 1980 Bélyegmúzeum

2000. HUNPHILEX blokk
2005. Szent Korona blokk
2007. Szent Korona
zománclemezei
blokkszegély
2012 Hajdúdorog 380,- Ft
Pantokrátor

1986. Gombák 6,- Ft
Papsapka
Technikai fejlődés
1996. 50,- Ft
2010. 140,- Ft Papírhasználat
papír

1994. Húsvét 12,-Ft
Ember tragédiája
2010. 105,-Ft
1972 Székesfehérvár 2,- Ft


Paradicsom,
síksági Úr kertje, Az Éden pusztaságába telepített kert.
A Tigris és Eufratresz forrásvidékén. 1M 2, 10.
Itt állt a jó és rossz tudásának a fája, valamint az életfa. Átvitt értelemben az Istennel való zavartalan közösség kifejezése. Ezt zavarja meg kígyó.
2010. Madách blokk 105,-Ft.
ÚSZ. a jobb latornak mondta Jézus: "Még ma velem leszel a paradicsomban." 1994. Húsvét 12,-Ft.
Az életfa motívum a művészetek kedvenc kifejező eszköze.
Bélyegkeretdísz minta 1925 Sport, 1926 Keskeny Madonna
Oszlopfőn paradicsom madarak
1972 Székesfehérvár 2,- Ft.
Milton az Elveszett Paradicsom művet diktálja.
1967 AMPHILEX blokk.

Paraklétosz
görög, Vigasztaló. A Szentlélek egyik neve. Jn. 14, 16.

parancs

 • mandatum, praeceptum. Tételes törvényt értünk alatta. Tíz parancsolat,
 • Parancsolt ünnep A híveknek misét kell hallgatni és a munkától tartózkodni kell. Vasárnap, Karácsony, Újév.

Parlament, Pest
Koronázási ékszerek őrzési helye.2013 Parlament blokk 250.- Ft.
Előtte Kossuth és Rákóczi szobor.
Pincéit börtönnek használták a II. világháború végén.
Sok vallási üldözött raboskodott itt. 1947 Repülő 5.- Ft.

Pascal
II. Pascal pápa (1099-1118) megerősíti Pannonhalma jogait.

passió szenvedéstörténet,
egyházi nyelvhasználatban Krisztus kínszenvedése az evangéliumokban,
ennek recitálása, dramatizálása, képi megjelenítése, zenei feldolgozása.

pasztorális levelek
lelkipásztori levelek, az 1., 2. Timóteus és a Titusz levél külön neve


patak
ÓSZ. keskeny vízfolyás 5M. 2, 13.
Minta: Hegyi patak 1964 Erdészet 1,- Ft

patriarcha
görög, atyai, uralkodó.

 • ÓSZ. Az ősatyák egyik neve 5M. 5, 3.
  Szűkebb körben Ábrahám, Izsák, Jákob megnevezése.
 • Egyháztörténetileg az V. századtól főpapi méltóság. A legtekintélyesebb püspökségek vezetői. Ősi jogon Róma, Alexandria, Antióchia. Ehhez jött Jeruzsálem és Konstantinápoly.
 • Kettőskereszt a rangjelző patriarcha kereszt. Később tovább növekedett a cím birtokosainak a száma.
 • Róma a nyugati patriarchatus székhelye.
patak
1964. Erdészet 1,- Ft

Patrona Hungariae
 • Magyarok Nagyasszonya, Magna Domina Hungarorum. Az ünnepett XIII. Leo pápa engedélyezte 1896-ban Vaszary Kolozs bíboros érsek kérésére. Saját magyar Mária ünnep okt. 8.
 • A tisztelet alapja István király országfelajánlása, amely révén Szűz Mária a magyarok királynője. Az országfelajánlás jelenete 1938 Szent István 6 és 30 fill. A 30 filléres reprodukciója 2001 Millennium blokk szegély. - 1938 Szent István pár és blokk 20 fill. - 1997 Fejér megye címere 27,- Ft. -
  Részlet az országfelajánlás festményből, Székesfehérvár 1993 Karácsony 10,- Ft.


  1938. Szent István 6 fill.
  1938. Szent István pár 20 fillér
  Fejér megye címere
  1997 27,- Ft
  1993 Karácsony 10,- Ft
  1000 éves az Esztergomi érsekség 2001. 124,- Ft

 • A tisztelet első ismert képi megfogalmazása az esztergomi Porta Speciosa timpanonján látható, amely a Hartwick legenda hatását tükrözi. A trónoló Szúz Mária mellett Szent Adalbert és Szent István áll.
  2001 Esztergomi érsekség 124,- Ft.
  Szlovákia 2012 Rozgonyi csata blokkszegélyen ugyan ilyen kompozíció van más személyekkel. Egyik oldalon a trón mellett Károly Róbert
 • Ebből bontakozott ki az idők folyamán a Patrona Hungariae képtípus. Frontálisan ábrázolt Madonna a "Nikopoya" ikon szabályai szerint, ötvözve a Napba Öltözött Asszony ÚSZ-i képével (Jel. 12, 1.) A vatikáni posta 1970-ben adott ki egy "Patrona Hungariae" feliratú bélyeget

Patrona Hungariae hadizászlókon

1848-ig a hadizászlókra is rákerült a zászlótartó jobb keze felőli oldalra
1936 Budavár 20 és 32 fill. - 1953 Rákóczi 1,- Ft. - 1972 Petőfi 3,- Ft. - 2000 és 2001 Millennium ívek szegélyén.
Téves ábrázolás. 1947. Szabadsághőseink 40 fill.; 1994. Bem József 19,-Ft.

Pesti Polgárőrség zászlaján a másik oldalon szintén Patrona Hungariae van.2002 Jubilláló Közgyüjtemények blokk 150.- Ft.
1972. Petőfi 3,-Ft.
Budavár
1936. 20 fill. / 32 fill.
2000. Milléniumi blokkpár
II.Rákóczi Ferenc
1953. 1,-Ft

Patrona Hungariae önálló tervezésű bélyegeken
A török kiűzése után állandósult az ábrázolás. A Szent Korona került a Szűzanya fejére, egyik kezében jogart tart, a másik kezében a kis Jézust országalmával.
1921 Koronás Madonna. Koronázói palástban.
1923 Tévnyomat, Fordított Madonna. reprodukció 1980 Bélyegmúzeum 1,- Ft.
2005. Idegenforgalom ív 100,- Ft -
1926 Keskeny Madonna. -
1932 Nagy Madonna. 10 Pengő címlet reprodukciója 1993 Bélyegnap blokk. -
1938 Szent István 40 fill. - 1939 Templom 25 fill. - 1941 Templom 80 fill. -
1940 Erdélyért 20 fill. -
1943 Hadvezérek 18 és 24 fill. 1945 és -46-ban többféle felülnyomat. A 18 filléresen 20 fill., 60 Pengő és "Távolsági levél",
a 24 filléresen 40 fill. és "CS.5-2" felülnyomat.
2006 Légrády Sándor bélyegterven 75.-Ft.
2012, EURÓPA. Országjelző H betű ékítménye

1921 Koronás Madonna
Bélyegmúzeum
1980. 1,-Ft
Idegenforgalom szelvényes ív
2005. 100,- Ft
1926 Keskeny Madonna
1932 Nagy Madonna
1938. Szent István 40 fill.
1939. Templomok 25 fill.
1941. Templomok 80 fill.
1940. Erdélyért 20 fill.
1993. Bélyegnap blokk
1942. Hadvezérek 18 / 24 fill.
     
2006. 75,- Ft
2012. Európa
     


Patrona Hungariae pénzeken

Az évszázadok folyamán a pénzeken sűrűn szerepelt a Magyarok Nagyasszonya.
Patrona Hungariae Mátyás király aranyforintján
1979 Pénzek 4,- Ft.
Rákóczi pénzein 2003 Rákóczi blokk.
2001. Millenium blokkszegélyen.

Patrona Hungariae szobor
Madonna szobor / Domborművön Asztrik apát mellett
1982 Vatikáni kápolna 2-2,- Ft. -
Az esztergomi bazilika előtt 1992 Mindszenty 15,- Ft. -
Szent István mellett 2000 Millennium kisív.
Szegedi dóm timpanonon 1940 Évforduló 6 fill.

Patrona Hungariae templomok és kápolnák
~ Magna Domina Hungarorum

pax latin, béke.
Pax vobis," béke veletek" Jézus többször használt üdvözlete.
Lk. 24, 36. Jn. 20, 19.
A bencés rend jelszava.
Bélyeg feliratokon 1939 PAX-TING, 1969 PAX Békemozgalom 1,- Ft.
1986 Békeév szelvényes 4,- Ft.
Pax vobiscum 2014 Pápák szenttéavatása blokk

Páduai Szent Antal, (1195-1231)
egyháztanító, ferences. Ünnepe: jún. 13.
Pécs Szobra a Szentháromság oszlopon takarva.
1974 Városok 50,- Ft. 2010. Belföld
Templom. Egri minorita templom 2000. Vallástörténet 30,-Ft.
kápolna Aszófő-Kilián telep.1955 Közlekedés 40 fill.

Pál apostol, szent (Kr.e. 2Tarsus - 67 Róma)
Péter apostollal egy napon szenvedtek vértanúságot. Így közös ünnepnapjuk is van.
Ábrázolásuk legtöbbször együtt történik.
Megtérési ünnepe, Pálfordulás, jan. 25. Saul helyett, római polgárként a Pál, Paulus nevet használta. Rabbi képzést kapott.
Megtérése után apostoli címmel látták el, de egyedül ő nem volt Krisztus közvetlen tanítványa. Három nagy térítő körutat tett. Lisztrában Hermésznek nézték. Ap. csel. 14,12.
14 levele az ÚSZ. könyveit képezi.
Címerben dicsfénnyel,karddal, vörös köpenyben.
1997 Bács megye 27,- Ft.

Pál pápák
II. Pál ur. (1464-1471). Mátyás királynak 10 000 aranyat küldött végvárak erősítésére. Roverella püspököt pedig a török elleni kereszteshadjárat szervezésével bízta meg.
Engedélyezi 1465-ben a pozsonyi egyetem alapítását. Academia Istropolitana.
III. Pál ur. (1534-1548). Sereget küld 1542-ben Budavár felmentésére Medici János vezetésével. Michelangelot megbízta a Szt. Péter templom építésével.
VI. Pál ur. (1963-1978). Lékai János bíborossal kijelöli a magyar kápolna helyét.
1982 Vatikáni kápolna ívsor.

pálma héber tamar,
ősidőktől az élet és győzelem jelképe.
Angyal
kezében 1936 Budavár 16 fill.
Vértanú szentek általános attribútuma. Szent Gellért pálmaággal Csanád megye címerében 1997.Csongrád megye címere 27.- Ft.

Pálos rend,
egyetlen magyar alapítású szerzetesrend.
Boldog Özséb alapítja a budai remeték összefogásával.
1309-ben Gentilis bíboros engedélyezi konstitúció készítését, az akkori nevükön "keresztúri" barátoknak.
Gellért hegynél Magyarok Nagyasszonya sziklakápolna
1964 Hidak 1,50 Ft.
Pest metszet 1770-ből. Kéttornyú pálos Kisboldogasszony templom tornya 1971. Budapest 2,- Ft, világosbarna.
Templom. Sátoraljaújhely, eredetileg pálos Szt. Egyed templom.
2011. 160,-Ft.
Székesfehérvár, a Nagyboldogasszony templom gondozói 776-1786 között 2013 blokk

Pálya Celesztin
festő. 1979 Festmények


I.Mátyás aranyforintja
1979. 4,-Ft
Rákóczi blokk
2003. 120,-Ft
Patrona Hungariae pénzeken

Vatikáni kápolna
1982. 2,-Ft
1992 Mindszenty 15,- Ft
Patrona Hungariae szobor

1939 I.PAX-TING 6 fill.
1969 Békemozgalom 1,-Ft
pax

1955 Közlekedés 40 fill.
2000 Vallástörténet 30 Ft
Páduai Szt. Antal

Pál apostol
1997 Megye címerek 27,- Ft
pálma
1936 Budavár 16 fill.

páncél mellvért

 • ÓSZ. Az előkelők kiváltságos viselete. Átvitt értelemben: Jahve páncél gyanánt az igazságot öltötte fel. Iz. 59, 17.
 • ÚSZ. Pál apostol a megigazulás páncélját említi Ef. 6, 14., 1Tessz. 5, 8.
  Görög thorax említődik a Jel. 9, 9. és 17. versekben.
 • Középkorban a teljes páncélzat lett használatos.
  Hunyadi János 1990. Történelmi arcképcsarnok 5,-Ft.
 • Újabb korban a páncélos az egyik fegyvernem elnevezése.

Pápa, város
református iskola, harang, "a tudás fája"
450 éves a pápai kollégium 1981. 2.- Ft.

pápa
atya. Szent Péter utóda a római püspökségben Címei: Jézus Krisztus helytartója, Nyugat patriarchája, Olaszország prímása, a római egyháztartomány érseke és metropolitája, Róma város püspöke, a Vatikán állam kormányzója, Isten szolgáinak szolgája, Pontifex Maximus, Őszentsége, Szentséges Atya, apostol utód. Jelvényei: címer, pásztorbot, ferula, két keresztbe tett kulcs, hármas korona, tiara. Öltözete, fehér talár, mitra, fehér pileolus.
1991 Pápalátogatás blokk. 2005. II.János Pál blokk
XVI. Benedek 2006-ban lemond a Nyugat Patriarchája címről.
Bulla részletben "Servus servorum Dei" - Isten szolgáinak szolgája cím.
2012. Hajdúdorog 380,- Ft.

Pápai Állam
Vatikánváros, Citta del Vaticano

Pápai Páriz Ferenc
(1649-1716) , polihisztor.
A nagyenyedi Bethlen kollégium professzora és rektora.Teológiai előadásokban is jeleskedett..
Neve, mellképe könyvvel 1999. 50,- Ft

páncél
1990. Arcképcarnok 5,- Ft
Pápa
1981. 2,- Ft

pápa
2005. II. János Pál blokk
Pápai Páriz Ferenc
1999. 50,- Ft


pápák
, sorszám, név, uralkodási idő.

..1. Péter apostol, szent +67
..4. I.Kelemen, szent, vértanú (90-101)
..6. I. Sándor, szent (107-116)
..9. Hyginusz, szent (138-142)
16 I. Calixtus, szent (217-222)
17. I.Orbán, szent (222-230)
21. Kornél(iusz) szent vértanú
     (251-253)
24. II.Sixtus, szent, vértanú
.....(257-258)
26. I.Félix, szent (269-274)
33. I. Szilveszter, szent (314-335)
37. Damasus (366-384)
38. Siricius, szent (384-399)
49. I.Geláz, szent (492-496)

56. II. János (533-535)
64. I. Gergely, nagy szent (590-604)
65. Sabinianus (604-606)
67. IV. Bonifác, szent (608-615)
70. I.Honoriusz (625-638)
76. Vitalianusz, szent (657-672)
85.I.Sergius, szent (687-701)

101. IV. Gergely (827-844)
103. IV. Leo, szent (847-855)
105. I. Szt. Miklós (858-867)
131. XII. János (955-933)
134. XIII. János (965-972)
137. XIV. János (983-984)
139. XV. János (985-986)
141. II. Szilveszter (999-1003)
143. XVIII. János (1003-1009)
151. IX. Leo, szent (1049-1054)
157. VII. Gergely, szent
       (1073-1085)
159. II.Orbán, boldog (1088-1099)        
160. II. Pascal (1099-1118)
175. III. Celesztin (1191-1198)
176. III. Ince (1198-1216)
177. III. Honorius (1216 - 122s7)
178. IX. Gergely (1227-1241)
182. IV. Orbán (1261-1264)
193. VIII. Bonifác (1294-1303)
194. XI. Benedek, boldog
       (1303-1304)
195. V. Kelemen (305-314)
196. XXII. János (1316-1334)
198. VI. Kelemen (1342-1352)
200. V. Orbán, boldog (1362-1370)
210. V. Miklós (1447-1455)
211. III. Calixtus (1455-1458)
212. II. Pius (1458-1464)
213. II. Pál (1464-1471)
214 .IV. Sixtus (1471-1484)
219. X. Leó (1513-1521)
222. III. Pál (1534-1549)
226. IV. Piusz (1559-1565)
227. V.Piusz, szent (1566-1572)
228. XIII. Gergely (1572-1585)
233. VIII. Kelemen (1592-1605)
237. VIII. Orbán (1623-1644)
241. X. Kelemen (1670-1676)
242. IX. Ince, boldog (1676-1689)
243. VIII.Sándor (1689-1691)
245. XI. Kelemen (1700-1721)
250. XIII. Kelemen (1758-1769)
252. VI. Piusz (1775-1799)
253. VII. Piusz (1800-1823)
257. IX. Piusz (1846-1878)
258. XIII. Leo (1878-1903)
259. X. Pius, szent (1903-1914)
260. Benedek (1915-1921)
261. XI. Piusz (1922-1939)
262. XII. Piusz (1939-1958)
263. XXIII. János, szent (1958-1963)
264. VI. Pál (1964-1978)
266. II. János Pál, szent (1978-2005)
267. XVI. Benedek (2005- 2013)
268. Ferenc (2013-

Forrásmű: Hans G. Schönen: Die Papste als Nachfolger des hl. Petrus. Gabriel Bildhefte 7. Edition St. Briktius. Roncalliplatz 2. Rommerskirchen. D- 41 569


párbaj

Páros küzdelem halálos fegyverekkel, előre megbeszélt időpontban. A harmincéves háború idején terjedt el. Az egyház tiltotta. Puskin párbajban esett el. 1949 1.- Ft.

párduc
ÓSZ. félelmet nem ismerő állat. Jer. 13, 23.
Alattomos, gyors. Messiási korban megszelídül Iz. 11, 6.
ÚSZ. jelképesen egy világhatalom Jel. 13, 2.
Fekete párduc 1999 Ázsia állatai 52,- Ft

Párizs
Franciaország fővárosa. Egyik jelképe a Notre Dame.
1948 Költők 6 fill. 1977 Léghajó története1,- Ft
blokkszegélyen Notre Dame, blokk bélyegén címer 1982 PHILEXFRANCE blokk
Címere pajzson várfalas korona. Vágott címerpajzs, pajzsfőben kék alapon arany címerliliomok. pajzstalpon egy vízen úszó vitorláshajó. Jelmondatos változata szerint: "Hányódik, de nem süllyed el."
Párizsi Biblia 1206 hozza először a bibliai fejezetek és címek beosztást.

párna
ÓSZ. Jákob kőpárnája 1M. 28, 11.
ÚSZ. Jézus a hajóban párnán aludt.Mk. 4,37.
Minta: Szent Korona párnára helyezve 1900 Turul; 1943 Hadvezérek

2002 Kalocsa 140.- Ft.

pásztor

 • A különféle jószágőrző pásztorokat a Biblia több vonatkozásban említi.
 • Átvitt értelemben a nép vezetőit is nevezték pásztoroknak.
 • ÚSZ. Jézus a jó pásztor Jn. 10, 11.
 • Jézus születését angyalok jelentik a pásztoroknak Lk. 2,9.
  1943. Karácsony 4 fill.
  Művészetben képtípus a Pásztorok Hódolata, tisztességtevése.

pásztorbot
baculus, püspökbot, pedum.
Mózes és Áron botjának a mintájára a felsőbb hatalom jelképe.
2M. 4, 2.
Egyháztörténetileg 633-tól említik.
Fából, elefántcsontból, nemes ércből készülhet.
Felül nagy görbületben bekanyarodik.
Szent Benedek pásztorbottal Pannonhalma pecsétjén.
Oláh Miklós pásztorbotja 1987 Mátyás kálvária blokk szegélyen.
Művészetekben főpap szentek egyik attribútuma:
Szent Gellért 1997 Csongrád megye címer; 2003 Művészet 32,- Ft;
Szent Péter kezében 1997 Irodalmunk nagyjai 27,- Ft;
1997. Szt.Adalbert 80,-Ft;
Orbán pápa kezében 2005. Borvidékek 140,- Ft.
2011 Szent Márton 160.- Ft.
2012 Kalocsa blokkszegély.

pásztorok hódolata, tisztességtevése
ferencrendi
hatásra elterjedt képtipus. Pásztorok térdelnek a kis Jézus elé, átadják ajándékaikat. A pásztorok hódolatát kifejezetten csak az apokrif Tamás evangélium említi. Első ikonográfiai példák a XIV.szd-tól ismertek.
1943. Karácsony 20 fillér - a világ első Pásztorok tisztességtevése bélyege. 1970. Festmény 1,50 Ft.
Karácsony 1998. 20 Ft; 1999. 24 Ft; 2002. 38 Ft; 2004. 48 Ft; 2007. 62 Ft

Pátzay Pál, szobrász.
Pécsett felállított szobra 1956 Hunyadi János, 1974 Városok 50,- Ft.

páva
ÓSz. Salamon király idején említve.
Minta: 1977 Pávák. 2001 Jótékonyság. 10,- Ft.
Középkori művészetben a szétterülő farktollai az eget jelképezték.
Pávaszemes angyalszárny az arkangyalok ábrázolásánál gyakori.
Népi hímzéseknél Vas megye 1994, 12,- Ft. 1997, 27,- Ft.
Heves megyei pávaszemes hímzés 1999. 90,- Ft.

1977 Léghajó 1,- Ft
1977 Léghajó 1,- Ft

Párizs
1982 PHILEXFRANCE blokk
párna
1943 Hadvezérek 5 Pengő

pásztorbot
1987. Mátyás kálvária
blokkszegélyen
Pásztorok hódolata
1998 Karácsony 20,- Ft

1977. Pávák sor 60 f.
2001 Jótékonyság 10,- Ft
1997 Népművészet 27,- Ft
1999 Népművészet 90,- Ft
páva


Pázmány Péter
(1570 Nagyvárad - 1637 Pozsony)
esztergomi érsek, bíboros, író, hitszónok, főkancellár.
Jezsuita
rendből került a bíborosi székbe.
Zrínyi
Miklós, a hadvezér-költő nevelője. A török elleni küzdelmek szorgalmazója
.A harmincéves háború ügyeiben VIII. Orbán pápával tárgyal.
Támogatta a teljes Biblia katolikus magyar nyelvű fordítását.
Nagyszombaton egyetemet alapít.
Szelepcsényi György, későbbi érsek, festménye révén maradt fenn az arcképe.
Arcképe, neve / Egyetem alapítása 1935 Pázmány
Arcképe birétummal 1985, 2.- Ft., szelvényes bélyeg;
2000 Millennium ívsorban.

Pázmány Péter Tudományegyetem
Pázmány Péter 1635-ben Nagyszombaton egyetemet alapít. Ezt később áthelyezték Budapestre. Jelenleg Eötvös Lóránd Tudmányegyetem.
A 300. évfordulóra Pázmány Péter arcképével "Fundator Universitatis Hungariae 1635" felirattal 6, 16, 20 fillér / "Pázmány aláírja az egyetem alapítólevelét 1635" feliratú Pázmányt ábrázoló Temple János festmény. 10, 32, 40 fillér 1935 Pázmány Péter;
350. alapítási évfordulóra Pázmány arcképe birétummal, neve
1985. Szelvényes 2,-Ft;
Pázmány állóképe mellett a Nagyszombati Egyetem épülete 2000. Millennium kisív.
A jogtudományi kar, jelenleg az Eötvös Lóránd Tudományegyetem kara, fennállásának 300. évfordulójára 1967 2,- Ft
2010. Idegenforgalom 295,-Ft

pecsét
képi jelekkel ellátott lenyomat. A pecsét nyomóhenger vagy sík alakú lehet.
Okirat, tulajdon, hovatartozás jelölése.
ÓSZ. idején már használták.
Középkortól körpecsét használatos. Válogatás: Zirc, Szentgotthárd,


1935 6 fill.
1985. 2,-Ft
Pázmány Péter

1935. 40 fill.
2010. Idegenforgalom
295,-Ft
Pázmány Péter Tudományegyetem


pelikán

ÓSZ. tisztátalan állat. 3M.11,18.
Aqvinói Szt. Tamás himnuszában Jézust Krisztust nevezi kegyes pelikánunknak.
Középkorban igen kedvelt a művészetben, szimbolizálva az önfeláldozást, Krisztus kereszthalálát.
A középkor irányadó állatleíró művében, a " Phisiologus"-ban, teljesen feloldódik a kicsinyei iránti szeretetben, életre keltve megmérgezett fiait. Szolnok címerjelvénye 1975 Városok 5,- Ft.

pergamen
kódex írásra használt állati bőr. Pergamon görög városról kapta elnevezését. Említve 2Tim. 4, 13.
Válogatás: Korvinák, Képes Krónika.


persely
,
pénzadományok gyüjtésére szolgáló tartó.
Temetési
persely 1984 Zsidó művészet 8,.- Ft.

Pest
A római korban erődítmény állt az Erzsébet-híd pesti hídfőjénél.
A középkorban, mint átkelő helyen épült ki a város magja. Nagy kiterjedésűvé az 1800-as években vált. 1872-ben egyesítik Budával, Óbudával és a Margit-szigettel Budapest néven.
1972 Óbuda-Buda-Pest. Belvárosi templomok, Parlament, Városliget, Angyalföld, Múzeumok, sport létesítmények nagy számban kerültek bélyegre.

Pesti Gábor (1510-1546)
bibliafordító. ÚSZ. a négy evangélium fordítása magyarul, 1536-ban jelent meg Bécsben.
Initiale a Bibliából 1973. Könyvnyomtatás 3,- Ft.

pestis oszlop
pestis járvány után fogadalomból állított Szentháromság szobrok.
Buda, Pécs, Veszprém, Linz, Sopron.

Pethely Gyula
bélyegtervező 1916 Koronázás.

Petöfi Sándor (1823-1849) költő
Patrona Hungariae zászlón és Petőfi. 1972, 3.- Ft.

Petten Sándor
bélyegtervező. Kassai dóm 1939 30+15 fill.

persely
1984. Zsidó művészet 8,- Ft


Pécs,
Fünfkirchen,Quinque Ecclesiae,Sophianae.
Ókeresztény sírkápolna 2006. Világörökségek 52,- Ft;


Püspöki székhely. Szent István alapítja 1009-ben.
Szent Koronás István király kettőskeresztes országalmáva, pécsi dóml
2009. 1000 éves Pécsi Püspökség 100,-Ft
Boldog Mór pécsi püspök és a négy tornyú székesegyház
S. Maurus felirat.
1938. Eucharisztikus Kongresszus blokk 40 fill.;

Szent Péter Székesegyház aprómotívum 1967. Idegenforgalom 1,-Ft

Salamon az egyetlen király, akit Pécsett koronáztak meg.

Első egyetem alapítása 1967, 2.- Ft.

Pátzay Pál Hunyadi János szobra 1956. 1,-Ft;
Szentháromság oszlop, obeliszk,Hunyadi szobor,Dzsámi,1974.Városok 50,-Ft
Dzsámi 2002.Kultúrális örökség 120,-Ft. Magyar-török közös kiadás.


2009. Pécs. promóciós ívsor 5x4 címlet

Kálvária domb
két címleten székesegyház részlet
kopogtató a székesegyház déli kapujáról
Zsinagóga, Barbakán és Püspökség, Postapalota,
Klimó könyvtár, Zsolnai kút az irgalmasok temploma előtti téren
ókeresztény sírkamra
Szentháromság oszlop és városháza
dzsámi ill. egyetem címletre átnyúló Szentháromság oszlop részlet

2010. Pécs. Belföld ív 5x5 címlet

Hasszán
dzsámi

Kálvária domb Nemzeti Színház MTA "Kinizsi"
Barbakán bástya
Zsinagóga Szent Ferenc szobor Nemzeti Színház Janus Pannonius Megyeház
Postapalota Pécsi bazilika Szentháromság oszlop Dzsámi
Egyetem bejárat Ókeresztény sírkamra Zsolnai ház Klimo Könyvtár Szobor
Csontváry
Zsolnai váza
Református templom Tettye forrás Evangélikus templom Városház Jel szobor Győző Vásárhelyi Vasarelli Viktor

1967. Idegenforgalom 1,-Ft
Egyetem
1967. 2,- Ft
Ó-keresztény sírkamra
2006. 52,-Ft

1956. 1,- Ft
1974. 50,- Ft
Hunyadi szobor
Barbakán
(Kinizsi bástya)
2009. Promóciós
Püspöki palota
2010. Belföld
Déli kapu kopogtató
2009. Promóciós
2009. 1000éves Pécsi Püspökség 100,-Ft
Dóm
2009. Promóciós
Pécsi székesegyház
2010. Belföld
2009. Promóciós
2010. Belföld
Ó-keresztény sírkamra
Pécs


pénz
fizetési vagy csereeszköz. Eleinte súlyra mérték.
A perzsák vezették be a pénzérme fizetőeszközt.
ÚSZ. egyik pénzféle a dénár.
Szent István király pénzének neve szintén dénár.
Szent István dénárja, Stephanus Rex felírattal
1972 Székesfehérvár 4,- Ft.1979, 1.- Ft.
Különféle pénzérmék.1979 Középkori pénzek.
Máté pénzes zacskóval, mivel pénzváltó volt. 1979 Dürer 5,- Ft.
Rákóczi pénzérméi 2003 blokk.
Bocskai
veretek 2004 150,- Ft
A papírpénz az utóbbi évszázadok találmánya.
Papírpénzek 1976 Pénzjegynyomda.

Péter Alkantarai szt. Péter

Péter, király
1038-1046 között uralkodott. Idegen pártolása miatt elűzték és Aba Sámuelt ültették trónra. 1971 Képes Krónika 60 fill.

Péter (+64) apostolfejedelem, ünnepe: febr. 22.
Simon Péter és testvére András meghívása a Genezáreti tónál 1993. Mátyás Missale bl.
64 körül feszítik keresztre, sírja fölé épült a Szent Péter templom. Előtte a kolonnádokkal körbe vett Szent Péter tér lett kialakítva. Pál apostollal egy napon szenvedett vértanúságot, ezért van közös ünnepük is.
Péter, vagyis szikla nevet Jézus adta, erre a sziklára építem egyházama megokolással és a hatalmat kulcsok képében.. Ez az attributuma.
;
Róma távlati képén kupola 1985. ITALIA 5,-Ft; 2007. Nemzeti Galéria blokk 150,-Ft.
Pécs, Szent Péter székesegyház Válogatás: Boldog Mór 1938 Eucharisztikus blokk;
Régensburg,kéttornyú Szent Péter Székesegyház, 1985. Hidak 8,-Ft.

"Szent Péter esernyője" regény illusztráció.
Fehér tunikában, pásztorbottal elmenőben 1997 Irodalmunk nagyjai 27.- Ft.
Keresztel Madách művének római színében 2010. Ember tragédiája kisív. Szegélyfelírat: "Péter apostol: Emelkedjél fel hozzá, ím e vízzel lelked kitisztul menten a salaktól, s hozzá siet."

Péter apostol levelei
Péter apostol két levele az ÚSZ. könyvei közé tartozik.A katolikus levelek gyüjteményébe.

Péter és Pál apostolfejedelmek
Róma város védőszentjei; közös ünn.: jún. 29.
Vác székesegyház timpanon-szobrai között
1969.Dunakanyar 40 fill.
Kalocsa oromzaton 2002, 150,- Ft.
Szegedi dóm Homlokzati mozaik képen. 1940 Évforduló 6 fill.

Négy apostol között 1979. Dürer 5,- Ft;
Garamszentbenedek 1980 Úrkoporsó 1,- Ft;
Pannonhalma Porta speciosa 1996, 17.- Ft.
Poznan címerében 1973. IBRA-POLSKA, 60 fill. / 1,- / 2,- / 5,- Ft.
Zománclemez apostolképek között 2006. Szent Korona blokk.
Koronázási palást apostolképei közt 2000. HUNPHILEX blokk;
Ják apostolszobrok közt 2000.Templomok 30,-Ft; 2005. Párhuzamok 110,-Ft;
Székesfehérvár 1972, 6,- Ft; Péter és Pál, Nagyboldogasszony, Szent Kereszt
templomok korabeli látképen
Óbuda (Péter és Pál) monostor. István király és Gizella királyné alapítja
1971. Képes Krónika 2,50 Ft;
Óbuda templom 1972 Óbuda, Buda és Pest egyesítése 1,- Ft;
Máriazelli kegyszobor másolat a Péter és Pál templomból
2004 Máriacell blokk;
Baja (Péter és Pál) templom 1985 Duna hídak 1,- Ft;

Philadelphia
A várost jelképező harangok szelvényen.1976 INTERPHIL.

Physiologus
a keresztény ókorban készült állattani mű. A középkorban a legismertebb a XIV. sz.-ig. Jelképes állatmagyarázatai révén a művészet szimbólum rendszerére döntő hatást gyakorolt. Mintákat közölt, (pelikán, egyszarvú, pillangó)


piaristák, kegyesrend, OSP.
Kalazanci Szt. József alapítja. Rend cimere: MA -MP-OY. Koszorúzott és koronázott keretben. 1992 a Piarista Rend 350 éve Magyarországon. A bélyeg ív közepén 4 bélyeg méretű szelvényen a Piarista Rend alapítója látható.
Veszprém
városképében piarista szt. Imre templom.
1958 Repülő 1,60 Ft.
Laczkó Dezső piarista tanár fedezte fel az álteknőst a veszprémi Jeruzsálem hegyen. 1969. Földtani Intézet 4,-Ft.
Vác kéttornyú piarista Szt. Anna templom 1974. Városok 8,- Ft.
Sátoraljaújhely, 1789-től piarista Nagyboldogasszony templom.
2011. Idegenforgalom 160,-Ft.

Pietŕ

 • olasz Jámborság.
 • Képtípus. Általában a Fájdalmas Anya ábrázolása, a keresztről levett Megváltó Jéussal. XIII. stáció 2014 Keresztút kisív.
 • A Rajna- vidéken keletkezett az 1200-as évek végén. Innen terjedt el minden irányba.
 • Leghíresebb Pieta szobor  Michelangelo alkotása. 2002-től a Szent Péter templomban látható. Egy másolatát Kecskeméten is őrzik. 2014 Szentté avatás blokkszegélyen.
 • A Megváltó Jézus testének a vízszintes ábrázolása az 1400-as évektől ismert.
  2012. Húsvét 105,- Ft
 • A barokk korban kezdődtek a Pieta szobrokhoz a búcsújárások.
  Közismertté lettek a kegyhelyek. Bélyegre került
  Pozsony Szent Márton dóm.
  1967. Duna Bizottság 60 fill. 1981. Duna 1,- Ft. 1985. Hidak 2,- Ft
  Sümeg, ferences Fájdalmas Anya templom
  1960. Várak 8 fill.

pikkely
ÓSZ. Csak pikkelyes és uszonyos hal volt ehető. 3M. 11, 9-12.
Minta: 1967 Halfogó.

Pilátus
Judea helytartója Lk, 3,1. A Főtanács Pilátus jóváhagyását kérte, Jézus halálra ítéléséhez. A jóváhagyás jelenete. Pilátus és egy főpap előtt áll Jézus, Krisztus keresztes dicsfénnyel. I stáció 2014 Keresztút kisív. Mindjárt a II. stáció képe szerint Jézus a Krisztus keresztes dicsfénnyel vállára veszi a keresztet.

pileolus
kis kerek papi sapka, a hajkoronát fedi. Előírt színei: papok fekete, szerzetesek öltönyszín, püspök viola, bíboros vörös, pápa fehér.
II. János Pál pápa fehér pileolussal. 1991 Pápalátogatás blokk.
Apor boldog Vilmos püspök viola pileolussal 2001 Millennium blokk

Piombo (1485-1547)
festő, pápai pecsétőr. Férfi képmás 1968 . Festmények 2,50.-Ft.


Péter (király)
1971 Képes Krónika 60 fill.

1985. Hidak 8,-Ft
Ember tragédiája kisív
105 + 50,-Ft
Péter (apostol)

1993. Mátyás Missale blokk
Péter (apostol)

1992. A Piarista Rend 350 éve Magyarországon
piaristák

Pieta
2012. Húsvét 105,- Ft
pileolus
2001 Millennium blokkpipacs
Szíriai pipacs a Szentföldön, Jézus korában, a Galileai dombokon nyílt.
1973. Virágok 6,-Ft

piramisok
gúla alakú hatalmas síremlékek a Nilus mentén
1980 Az ókori világ hét csodája. 5.-Ft.

piros
vörös, kármin, karmazsin. 1945 évi bélyeg-felülnyomatok karmin, piros és vörös változatokban készültek.

Pius, szent vértanú.
Ereklyéit a kalocsai székesegyház őrzi.
2002. Ezeréves a kalocsai érsekség 150.- Ft.

Pius pápák latin, kegyes.
II. Pius (1458-1464) 1462-ben Mátyás királynak szent kardot küld, és negyvennyolcezer aranyat a török elleni küzdelmekre.
IV. Pius (1559-1565) harmincezer aranyat küld a végvárak erősítésére.
V. Pius, szent (1566-72). Elrendeli a győztes lepantói csata után a Rózsafüzér Királynője ünnepet 1571. okt.7-én.
VI. Pius (1775-1799)
1777-ben alapítja a szombathelyi és a székesfehérvári püspökséget.
VII. Pius (1800-1823)
Velencében választják pápává. Loretotól Rómáig magyar huszárok kísérik.
1814-ben szabadult ki Napóleon fogságából. Franciaországból Rómába ismét magyar huszárok védték az úton.
IX. Pius (1846-1878) Liszt Ferenc szekszárdi vörösbort vitt neki ajándékba.
X. Pius, szent. Ünn.: aug.21. (1903-1914). XII.Pius avatta szentté.
Pius episcopus, servus servorum Dei felirat 2012. Hajdúdorog 380,- Ft
XII.Pius (1939-1958). Bíborosként pápai legátus az Eucharisztikus Kongresszuson.

plébánia parokia.
Az egyház legkisebb közigazgatási egysége. Saját templommal rendelkezik.
A templom plébániatemplom, beiktatott lelkipásztora a plébános.
Minta: Óbuda látképe a jelenleg Péter és Pál plébániatemplommal
1972. Óbuda, Buda és Pest egyesítése 1,- Ft

pogány latin paganus, falusi.
Valláson kívül állók, kereszteletlenek. Róm. 1, 13.
Pogány magyarok térítése 1938 Szent István blokk 6 fillér

Pontifex Maximus latin, legfőbb hídépítő.
Korábban Római császári cím, a reneszánsz óta a pápa egyik címe. Rövidítése PM.

pontifikáliák
csak a főpapok által viselhető jelvények neve. Ilyen a pásztorbot, püspöksüveg.

Portugália
Római Birodalom alatt Lusitania nevű tartomány. Ötosztatú címere Krisztus öt szent sebét szimbolizálja.Európa zászlói között.

pipacs
1973. Virágok 6,-Ft
piramisok
1980 Az ókori világ hét csodája. 5.-Ft

Pius
2002. Ezeréves a kalocsai érsekség 150 Ft


Portugáliai Szt. Erzsébet
(1271-1336)
II.Endre dédunokája. Ünnepe: júl. 8. Ferences harmadrendi.
Aragóniai hercegnő, Dénes, portugál király felesége.
Özvegyként a vagyonát szétosztotta a szegények között, kolostorba vonult.
Ágyban fekvő férjét ápolja 1995.Dicsfényes Szt. Erzsébet szelvényen. 22,-Ft.

Poznan
Címerében várfalon álló Péter és Pál apostol.
1973. IBRA-POLSKA 60 fill./ 1,-/ 2,-/ 5,- Ft.

Pozsony, Posonium, Bratislava.
907-ben itt verték meg a bajorokat, 1052-ben pedig IX. Leo pápa Pozsonynál közvetít személyesen a betörő III. Henrich és I. András király között. Így ez volt az első pápalátogatás helyszíne Magyarországon.

XI. sz-ban épül a vár, Myrai szent Miklós várkápolna.
XIV.sz. gótikus, koronázó dóm Szent Márton tiszteletére.
Alamizsnás Szent János ereklyéit végül ide menekítették.
Kegyszobra öltöztetett Pieta.
Janus Pannonius az egyetem alapítási engedélyt 1465-ben hozta meg II. Pál pápától.
Vár és Szt. Márton dóm 1967 Dunabizottság 60 fill, 1981.1,- Ft.
1985 Dunahidak 2,- Ft.
Szent Erzsébet címlet hátterében vár és "Posonium, Pozsony" felírat 2007. Bélyegnap 62,-Ft.
1310-ben készült az első papíroklevél Pozsonyban
2010. Papírhasználat 140,- Ft.

pólya
tiszta gyolcs, újszülöttek betakarására. Mária Jézust pólyába takarta és jászolba fektette
Lk. 2, 7. Jézus születése képtípus.

Portugáliai
Szt. Erzsébet
1995. 22,-Ft. szelvényen
Poznan
1973. IBRA-POLSKA 2,-Ft

1967 Dunabizottság 60 fill.
2007. Bélyegnap 62,-Ft.
Pozsony


Prága

Csehország fővárosa. 973-tól püspökség. Egyik püspöke volt Szt. Adalbert.
1344-től érsekség. 1393 Nepomuki Szt. János vértanúságának helyszine.
Szent István kardjának őrzési helye 1941 Katona 20+ 40 fill.
Szent István kardja felírat 1984 Honfoglalók művészete 2,- Ft.
Vár és Szt. Vid dóm 1958 Postaminiszterek 1,- Ft.
Itt áll a Kolozsvári testvérek Sárkányölő Szent György szobra.
2000. Millennium blokk szegély.

prímás
püspök és érsek feletti rang, országon belül.
Az esztergomi érsek címe.

protestantizmus
tiltakozók. Az elnevezés az 1529. évi Speyer-i birodalmi gyűlésből ered, amikor az új tanok terjedését korlátozó határozatok ellen a rendek tiltakoztak. Mozgalomként indult. Az egyházi életben meglévő visszaélések ellen léptek fel, később sok felekezetre szakadtak.

protestáns
Az Országos Protestáns Napok alkalmából 1939 bélyegsor és blokk.

próféták
görög, beszélő, jós, héber nabi.
Isten és ember közti közvetítők szóban, jelképben, írásban.
Csak továbbadták a rájuk bízott szavakat.
Próféta hímzések a koronázási paláston 2000 HUNPHILEX blokk

Prága
Honfoglalók művészete
1984.
2,- Ft


puritánok

angol protestánsok, akik nem csatlakoztak az anglikán államegyházhoz.
Milton 1967 AMPHILEX blokk.
1620-ban a Mayflower hajón kivándoroltak Amerikába.
1988 Hajók 2,- Ft.
A hónapokat számmal kezdték jelölni. Minta:
1965 Ürkutatás sorozat

Puteoli
kikötő, jelenleg Porsuoli. Említve ApCsel. 28, 13.
1993 Római utak blokkszegély.

puttó
Donatello kezdett szárnyas gyermekangyalokat, puttókat ábrázolni.
Kottaszalagot tartó puttó 1975 Schweitzer 6,- Ft.
Égen lebegő putto csoport Bronzino festményén.
Karácsony 1998. 20,-Ft; 1999. 24,-Ft;
Illusztrációban 1999 Frankfurti könyvvásár 40,- Ft.
Porcelán puttó változatok 2004, 2007. Karácsony, promóciós ív.
Pásztorok tisztesség tétele 1970 Festmény 1,50 Ft.
Zenélő puttók, Karácsony 2010, 105.- Ft, 2012, 130.- Ft.

Püski Sándor (1911-2009)
Könyvkiadó. Szent István díjas 2011. 270,-Ft

Pünkösd
görög pentekoszté. A Szentélek eljövetelének ünnepe Ap. csel. 2,1-3.
Árpádházi szent Erzsébet
történetéből sarjadt a pünkösdi rózsa kultusz.
Pünkösdi rózsa 1965 Évforduló 30 fill.

püspök
görög episzkoposz, felügyelő, elöljáró. Az egyházi rend legmagasabb foka. Valamely egyházmegyében joghatóságot gyakorol. Mint apostol utód, kézföltétellel szentelő püspök által kapja a papság teljességét. Megilleti az excellentissimus megszólítás. Pontifikáliákat használ. Müvészetekben legtöbbször mitrával, ornatusban /dalmatikában/ és püspökbottal ábrázolják.
Pius episcopus felírat. 2012 Hajdúdorog 380.- Ft.
Válogatás:
Püspökök: Boldog Mór, Janus Pannonius, Verancsics Faustus, Szent Márton, Szent Gellért, Szent Adalbert, báró Apor Vilmos, Meszlényi Zoltán, Bogdánffy Szilárd.
Püspök szobor lelet 1976 Bélyegnap.
Püspökbot címerjelvény Basel 1974 INTERNABA és 1983 TEMBAL szelvényen.
Főpapok II. János Pál pápával 1982 Vatikáni kápolna.
Püspökségi épületek. Veszprémi várban 1958 Repülő 1,60 Ft.
Püspöki palota Sümeg 1960 Várak 8 fill.; Pécs 2009. Promóciós ívsorban.
Püspökség felírarat blokkszegélyen 2014 Magyar szentek.

püspök süveg lsd. mitra.

püspökbot lsd. pásztorbot

püspökkút
kardot emelő vitéz kettőskeresztes címerpajzsra támaszkodik.Kút talapzaton négy püspök. Közülük a mitrás Asztrik apát féltérdre ereszkedve, párnán a Szent Koronát tartja.
2013 Székesfehérvár 85.- Ft.

Pyrker László (1772-1847) OCist.
egri érsek.Festmény gyüjteménye alapozta meg a Szépművészeti Múzeum képtárát. Válogatás: Strozzi: Angyali üdvözlet.
1968 Festmény 60 fill.
Sokat költ az egri székesegyházra 1990.Borvidékek 8,-Ft
Gondja volt a vár műemléki védelmére, az egykori Szt. János katedrális pillérromjára
Szt. István szobrot állíttat. 1960 Várak 4,- Ft.

Pythagorasz (Kr. e. 500) görög matematikus.
A számokat teszi minden dolog végokává. A címerekben is ábrázolt ötágú csillag, a pentagramma megalkotója. Aranymetszés szerinti szimbólum.
Minta: 1999 Európa Tanács 50,- Ft.

pyxis
pikszis görög, áldozatató kehely hivatalos liturgiai neve.

puritánok
1988. Hajók 2,-Ft
putto
1998. Karácsony 20,-Ft

Püski Sándor
2011. 270,-Ft

1976 Bélyegnap
1958 Repülő 1,60 Ft
1974 INTERNABA 3,-Ft
1960 Várak 8 fill.
2009. Promóciós ívsor
püspök

Pythagorasz
1999. Európa taács 50,-Ft
Pyrker László
1990.Borvidékek 8,-Ft